CSR in Greece

   

Capital Link Sustainability Hub  » News » Articles/Interviews » Companies
Please note this information is only in Greek.
      Articles/Interviews
 
 
Συνέντευξη της κυρίας Ευγενίας Θάνου, Γενικής Διευθύντριας των Γιατρών του Κόσμου, στην κυρία Όλγα Μπορνόζη, Πρόεδρο του “Capital Link CSR in Greece”
www.csringreece.gr - OFFICE DEPOT
Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2013

Η κυρία Ευγενία Θάνου, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, παρεχώρησε συνέντευξη στη Πρόεδρο του “Capital Link CSR in Greece”, του Κέντρου Τεχνογνωσίας ΕΚΕ, κυρία Όλγα Μπορνόζη.

CSR in Greece: Ποιοι είναι οι Γιατροί του Κόσμου ;

Ευγενία Θάνου:
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία γνήσια Ελληνική Oργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 14 συνολικά τμήματα.

Συμπληρώνοντας 23 χρόνια συνεχούς δράσης το 2013, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. Με δεκάδες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.

Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Κατά συνέπεια, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με βάση τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Οι ΓτΚ στηρίζονται στην αφοσίωση των εθελοντών και στην οικονομική στήριξη των δωρητών τους. Οι πόροι τους, που προκύπτουν κυρίως από ατομικές δωρεές, διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της δράσης μας.
Οι ΓτΚ-Ελλάδας διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με την καθημερινή υποστήριξη πάνω από 600 ενεργών εθελοντών και 30 μελών προσωπικού. Αυτή τη στιγμή, οι ΓτΚ λειτουργούν 17 αποστολές εσωτερικού, από τις οποίες οι 8 ξεκίνησαν μετά το 2010, ως απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την κοινωνική και οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

CSR in Greece: Ποια είναι τα προγράμματα των Γιατρών του Κόσμου;

Ευγενία Θάνου:
1. Πέντε Ανοιχτά Πολυιατρεία - Το πρόγραμμα «Άνοιχτό Πολυϊατρείο» λειτουργεί με βασικό στόχο την παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα τα οποία έχουν περιορισμένη ή μη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ανοικτά Πολυιατρεία λειτουργούν στην Αθήνα (1997), στη Θεσσαλονίκη (2001), στα Χανιά (2007), στο Πέραμα (2009) και στην Πάτρα (2012) με τη βοήθεια εθελοντών ιατρών, προσφέροντας υπηρεσίες σε πάνω από 45.000 ανθρώπους κάθε χρόνο.

2. Ξενώνας για Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο στην Αθήνα

Με ημερήσια δυναμικότητα 70 ατόμων, παρέχει τις εξής καθημερινές υπηρεσίες: στέγαση, διατροφή, υπηρεσίες υγείας και κοινωνική στήριξη, μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, παιδαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά, εργαστήρια χειροτεχνίας για τις γυναίκες και ποικίλες δραστηριότητες ένταξης.

3. Τρεις Κινητές Μονάδες που ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και προσφέρουν ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Τη «ΛΗΤΩ», μια κινητή ιατρική μονάδα που παρέχει Οδοντιατρική και Παιδιατρική φροντίδα σε παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και έχουν μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Την «ΙΡΙΣ», κινητή μονάδα που παρέχει Οφθαλμολογική φροντίδα και το πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που λειτουργεί με τη χρήση δύο Κινητών Μονάδων με ειδικότητες εθελοντών γιατρών όπως παιδίατρος, γυναικολόγος και οφθαλμίατρος, που προσφέρει δύο φορές το μήνα (κάθε μονάδα) διαγνωστικό έλεγχο σε γυναίκες και παιδιά που κατοικούν σε περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

4. Το πρόγραμμα «Δρόμοι της Αθήνας», που προωθεί τη μείωση της βλάβης και παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε χρήστες ουσιών στο κέντρο της Αθήνας.

5. Το πρόγραμμα «Υποστήριξη των αστέγων» με σκοπό την παροχή πρακτικής βοήθειας και ιατρικών υπηρεσιών (κινητή μονάδα) και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης βασισμένης στην ατομοκεντρική προσέγγιση (πεζές εξορμήσεις)

6. Το πρόγραμμα «ENOUGH! ΑΡΚΕΤΑ!» που στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει και να πληροφορήσει το κοινό για τις επώδυνες επιπτώσεις του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

7. Το «Πρόγραμμα Ρομά». Από το 2003, εθελοντές ιατροί προσφέρουν εμβολιασμούς και πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε παιδιά Ρομά που ζουν σε καταυλισμούς στα περίχωρα της Αθήνας και αλλού. Το 2012, προσφέρθηκαν 756 εμβόλια σε 553 παιδιά.

8. Πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας. Από το 2011, κατόπιν αξιολόγησης από το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας των Γιατρών του Κόσμου – Ελλάδας, οι δικαιούχοι του προγράμματος λαμβάνουν, σε μηνιαία βάση, ένα διατροφικά ισορροπημένο οικογενειακό πακέτο, το οποίο περιέχει λαχανικά, ζυμαρικά, ρύζι, γάλα, λάδι και άλλα βασικά προϊόντα, η ποσότητα των οποίων καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες τους (αριθμός ατόμων στην οικογένεια κτλ). Το 2012, προσφέρθηκαν 7.404 πακέτα σε 617 οικογένειες στην Αθήνα και σε 710 οικογένειες στο Πέραμα.

9. «Μήνυμα Ζωής», ένα πρόγραμμα στήριξης ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε το 2012, για να καλύψει τις δύο βασικότερες ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας: της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και της επισιτιστικής συνδρομής. Η υλοποίησή του στηρίζεται σε τέσσερις άξονες παρέμβασης: 1. ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή,2. εμβολιαστική κάλυψη σε 400 ανθρώπους, 3. κατ’ οίκον επισκέψεις σε 100 το λιγότερο, 4. επισιτιστικά πακέτα σε 100 ανθρώπους το χρόνο.

10. Υπηρεσίες Υποδοχής για άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

11. «Υπνωτήριο Αστέγων» - Το Υπνωτήριο, που βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, λειτουργεί υπό την εποπτεία μίας επιστημονικής ομάδας κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγου και ιατρικού προσωπικού καθημερινά και φιλοξενεί μέχρι 50 αστέγους τη βραδιά.

CSR in Greece: Ποιοι είναι οι πόροι των Γιατρών του Κόσμου;

Ευγενία Θάνου:
Πηγές χρηματοδότησης αποτελούν:
• Συνδρομές και δωρεές μελών και φίλων τις οργάνωσης: το θεμέλιο της Οργάνωσης. Μέλη και φίλοι της οργάνωσης, απλοί άνθρωποι που στηρίζουν το έργο μας καθημερινά.
• Χορηγίες Εταιρειών και Ιδρυμάτων: αναζητούμε χορηγούς μεταξύ εταιρειών και ιδρυμάτων, που θα μας βοηθήσουν στα νέα σημαντικά προγράμματα μας στην Ελλάδα.
• Ταμεία της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, Κρατικών και Διεθνών Οργανισμών: από εκεί κυρίως προέρχονται οι πόροι μας για τις αποστολές στο εξωτερικό.
• Κληροδοτήματα: αποτελούν στόχο και αναγκαιότητα. Η εξασφάλιση τους θα βοηθήσει ώστε να καλύπτονται τα ετήσια λειτουργικά έξοδα.
Η κύρια πηγή πόρων, ο ακρογωνιαίος λίθος της δραστηριότητας μας είναι ο ανώνυμος πολίτης που σε κάθε έκκλησή μας συμβάλλει, ακόμα και από το υστέρημά του, για την υλοποίηση των αποστολών μας. Είναι άνθρωποι σαν και εσάς, σαν και εμάς, σαν όλους μας, που στις τόσες πολλές καθημερινές τους έννοιες, προσθέτουν και άλλη μία. Να βοηθούν τον συνάνθρωπο.

Βασική προτεραιότητα δίνεται στη μείωση των εξόδων λειτουργίας των γραφείων, των δαπανών παράστασης και των δαπανών δημοσίων σχέσεων και προβολής, ούτως ώστε όλα τα έσοδα να διατίθενται πραγματικά για τη χρηματοδότηση των αποστολών.

CSR in Greece: Πως μπορεί να βοηθήσει κάποιος;

Ευγενία Θάνου:
Α. Να γίνει εθελοντής
Από το 1990, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας υπερασπίζονται το δικαίωμα του κάθε ανθρωπου στη ζωή, την υγεία, την αξιοπρέπεια. Πιστοί στην Αξία του εθελοντισμού, γιατροί, νοσηλευτές, υγειονομικό και μη προσωπικό, καθώς και άνθρωποι χωρίς συγκεκριμένη εξειδίκευση, προσθέτουν στην καθημερινότητά τους τη χαρά της προσφοράς στο συνάνθρωπο.
Η συνεισφορά όλων είναι πολύτιμη. Εάν επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντικά το χρόνο σας στην υποστήριξη προγραμμάτων, σε επείγουσες εκκλήσεις βοήθειας, στη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις επικοινωνίας, καθώς και άλλων δράσεων μπορείτε να γίνετε κι εσείς κομμάτι της προσπαθειας. Είναι η κινητήρια δύναμη που μας επιτρέπει και μας προτρέπει να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση των στόχων για την ανακούφιση χιλιάδων συνανθρώπων μας.

Β. ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Ακόμα και η πιο μικρή δωρεά, είναι πολύτιμη ώστε να συνεχίσουμε την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και ιατρικής φροντίδας σε όσους την έχουν ανάγκη στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

http://mdmgreece.gr/%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC/
* Οι συνεντεύξεις που φιλοξενούνται και προβάλλονται μέσω του μηχανισμού CSRinGreece της CAPITAL LINK εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους, ως εκ τούτου η CAPITAL LINK δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απόψεις, συστάσεις ή γνώμες εκφράζονται σε αυτές.