CSR in Greece

   

Capital Link Sustainability Hub  » News » Articles/Interviews » Companies
Please note this information is only in Greek.
      Articles/Interviews
 
 
Iulia Nartea: Η ΕΚΕ κομμάτι της θεσμικής κουλτούρας της UPS
Γιάννης Χαραμίδης -
Τρίτη, 04 Μαρτίου 2014

Συνέντευξη στον Γιάννη Χαραμίδη

Η Iulia Nartea CEO της UPS για την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία μιλά για τις δράσεις ΕΚΕ της εταιρείας σε παγκόσμιο αλλά και τοπικό επίπεδο. Τονίζει πως για την UPS, η βιωσιμότητα δεν είναι δευτερεύουσα σκέψη αλλά αποτελεί ένα καίριο μέρος της δραστηριότητάς της.

Μιλήστε μας για τις δράσεις της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποια είναι κατά την άποψή σας τα σημεία αναφοράς στις δράσεις ΕΚΕ της εταιρείας για τη χρονιά που έφυγε;

Εταιρική κοινωνική ευθύνη, εθελοντισμός, και πρακτικές επιχειρησιακής βιωσιμότητας είναι σημαντικές στην βιομηχανία των Logistics και θεσμικής σημασίας στην κουλτούρα της UPS. Δεν δραστηριοποιούμαστε απλά σε κοινότητες ανά τον κόσμο, ζούμε κιόλας εκεί. Ισχυρές κοινότητες σημαίνει καλύτερα μέρη διαβίωσης για τους εργαζόμενους, καλύτερες οικονομικές συνθήκες για τις εταιρίες και καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Το 2013, εθελοντικά προγράμματα διεξήχθησαν σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Εθελοντικού Μήνα της UPS, τον Οκτώβριο. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι της UPS εργάστηκαν σε 45 διαφορετικά προγράμματα στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της διανομής φαγητού, την ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε φιλανθρωπίες, και την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους. Στο Βέλγιο, οι εργαζόμενοι αφιέρωσαν το χρόνο τους σε τράπεζες τροφής και οργανισμούς για τυφλούς, ενώ στην Ισπανία επισκέφτηκαν σπίτια ατόμων με διανοητικές ιδιαιτερότητες και οργάνωσαν εκδρομή στο τοπικό ενυδρείο. Συχνά, οι εργαζόμενοι έχουν μακροχρόνιες σχέσεις με τις φιλανθρωπικές κοινότητες στις οποίες προσφέρουν εθελοντικό έργο.

Τα φιλανθρωπικά προγράμματα της UPS διεξάγονται μέσω του Ιδρύματος της UPS, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο για δωρεές, που εστιάζει σε προγράμματα υποστήριξης με επίδραση στην ασφάλεια της κοινότητας, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη διαφορετικότητα και τον εθελοντισμό. Η έκταση της εργασίας που γίνεται από τους εργαζόμενους συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες του οργανισμού που λαμβάνει την βοήθεια. Στέλνουμε ετησίως αναφορές για την πρόοδο των φιλανθρωπικών και των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών στην αναφορά μας σχετικά με τη βιωσιμότητα, την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα που είναι αφιερωμένη σε αυτό το θέμα, www.ups.com/sustainability.

Θα θέλαμε να μας δώσετε το στίγμα της εταιρείας αναφορικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε τοπικό επίπεδο. Ποιες είναι οι βασικότερες δράσεις σας στην Ελλάδα και ποιοι οι άξονες στους οποίους η UPS βασίζει την πολιτική της σε ζητήματα ΕΚΕ στη χώρα μας;

Ο εθελοντισμός έχει γίνει ένα καίριο κομμάτι της κουλτούρας της UPS, και πιστεύουμε και ελπίζουμε πως θα παραμείνει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό στον κλάδο των Logistics. Ακόμη και οι πιο απλές εθελοντικές δραστηριότητες βοηθούν να υπάρχει ένας θετικός αντίκτυπος στις κοινότητες όπου οι εργαζόμενοι της UPS ζουν και εργάζονται και βοηθούν να χτιστούν ισχυροί δεσμοί και σχέσεις μεταξύ τους.

Για τα τελευταία δέκα χρόνια, περίπου 900 εργαζόμενοι της UPS Ελλάδος έχουν αφιερώσει 3.000 ώρες εθελοντικής εργασίας, συνεισφέροντας στην υποστήριξη εννέα επιχειρήσεων και οργανισμών, παρέχοντας βοήθεια στην καθημερινή τους διαχείριση. Το Ίδρυμα της UPS χρηματοδότησε πρόσφατα το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Φροντίδας με 20.000$, και από το 2005 έχει προσφέρει συνολικά 143.000$ ή 106.000€.

Πιστεύετε πως οι ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πρέπει να αποτελούν κομμάτι του εταιρικού σχεδιασμού; Ποια είναι με βάση την εμπειρία σας, η εικόνα που έχετε για τις δράσεις και τις στρατηγικές ΕΚΕ όπως αυτές εκφέρονται στην Ελλάδα;

Για την UPS, η βιωσιμότητα δεν είναι δευτερεύουσα σκέψη, είναι ένα καίριο μέρος της δραστηριότητάς μας. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα αλλά κυρίως τη βιώσιμη σχέση με τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. Το Ίδρυμα της UPS παρέχει βοήθεια στις κοινότητές μας από το 1951, και για τα τελευταία δέκα χρόνια ο Παγκόσμιος Μήνας Εθελοντισμού έχει γίνει μια ευκαιρία για τους εργαζόμενούς μας να προσφέρουν σε οργανισμούς και τοπικές κοινωνίες. Η κοινωνική εργασία μας έχει ισχυρή παρουσία και στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, και αναμένουμε να συνεχιστεί αυτή η δυναμική και στο μέλλον αφού ο ενθουσιασμός και η συμμετοχή των εργαζομένων μας, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σε ομάδες της κοινωνίας μας που χρειάζονται υποστήριξη και ενδιαφέρον . Έτσι αφιερώνοντας λίγο από τον προσωπικό μας χρόνο μπορούμε να πετύχουμε κάτι μεγαλύτερο για τους συνανθρώπους μας . Άλλωστε δεν χρειάζεται πάντα να κάνουμε «μεγάλα» πράγματα αλλά μικρές καθημερινές πράξεις από «καρδιά».


πηγή: businessnews