CSR in Greece

   

Capital Link Sustainability Hub  » News » Articles/Interviews » Companies
Please note this information is only in Greek.
      Articles/Interviews
 
 
Συνέντευξη του Προέδρου των «Φαρμακοποιών του Κόσμου», κου Σπύρου Σερεμίδη, στην κυρία Όλγα Μπορνόζη, Πρόεδρο του “Capital Link CSR in Greece”
www.csringreece.gr - ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Ο κύριος Σπύρος Σερεμίδης, Πρόεδρος των «Φαρμακοποιών του Κόσμου», παρεχώρησε συνέντευξη στη Πρόεδρο του “Capital Link CSR in Greece”, του Κέντρου Τεχνογνωσίας ΕΚΕ, κυρία Όλγα Μπορνόζη.

CSR in Greece: Πείτε μας λίγα λόγια για την Οργάνωσή σας. Πότε ιδρύθηκε και ποιοί είναι οι στόχοι σας;

Σπύρος Σερεμίδης:
Oι «Φαρμακοποιοί του Κόσμου»
(World Pharmacists) δημιουργήθηκαν από μία ομάδα 21 φαρμακοποιών στα τέλη του 1996 και αναγνωρίστηκαν επίσημα τον Νοέμβριο του 1997.
Οδηγήθηκαν στην απόφαση αυτή συνειδητοποιώντας ότι αφ` ενός μεν η επιθυμία προσφοράς είναι ουσιαστικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης , αλλά και ότι ο σημερινός κόσμος έχει έντονη ανάγκη δυναμικής εθελοντικής παρουσίας και βοήθειας.
Οι φαρμακοποιοί εκτός από τον επιστημονικό και επαγγελματικό τους έργο, έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν και ουσιαστικό κοινωνικό έργο κινητοποιώντας και άλλους ενδιαφερόμενους και ευαισθητοποιημένους πολίτες προς έργα και υγειονομική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμών (παιδιά, γυναίκες, πρόσφυγες κ.λπ), η και σε φυσικές καταστροφές η καταστάσεις κρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό .
Το Σήμα/logo της Οργάνωσης, είναι διεθνώς κατοχυρωμένο σε πολλές χώρες του εξωτερικού (WITO).
Oι βασικοί στόχοι της Οργάνωσης, που ως γνωστόν λειτουργεί αποκλειστικά διαχρονικά σε εθελοντική βάση, είναι:
•Συλλογή φαρμάκων και άλλου υγειονομικού υλικού από ιδιώτες, φαρμακεία, φαρμακευτικές εταιρίες και άλλους φορείς. Έλεγχος, ταξινόμηση κατά την θεραπευτική δράση τους και δωρεάν χορήγηση σε άτομα ( άποροι, ΑΜΕΑ, πρόσφυγες ) η ιδρύματα, που τα έχουν ανάγκη.
•Πραγματοποίηση συνοδευόμενων ανθρωπιστικών Αποστολών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με επίβλεψη της ταχείας μεταφοράς και διατήρησης του υλικού βάση των επιστημονικών προϋποθέσεων.
•Επιλογή και προτάσεις απόσυρσης ληγμένων η κατεστραμμένων φαρμάκων.
•Εκπαίδευση εθελοντών και υγειονομική η αναγκαία τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες και υπεύθυνη καταγραφή των προβλημάτων τους (προσωρινά/περιστασιακά λόγω φυσικών κατα-στροφών όπως σεισμοί, πλημμύρες, καθώς και διαχρονικά υγειονομικά και κοινωνικά προβλήματα).
•Οργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονικές Ημερίδες και Συνέδρια, προγραμματισμένες ομιλίες σε Σχολεία β`/μιας εκπαίδευσης και Πανεπιστήμια, έκδοση και διανομή εντύπων σχετικά με την Υγεία και τον Εθελοντισμό.
Συνεργασία με Υπουργεία, άλλες ΜΚΟ, επιστημονικούς Συλλόγους, Παραρτήματα Διεθνών Οργανισμών (WHO, Υπάτη Αρμοστεία ΟΗΕ, Διεθνής Ερ. Σταυρός, FIP κ.α) σε δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης, εκπαίδευσης θεμάτων υγείας και χορήγησης η παρενεργειών φαρμάκων.

CSR in Greece: Πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή ως προς τους στόχους σας, και ποιές είναι οι δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζετε;

Σπύρος Σερεμίδης:
Λόγω των ιδιαίτερων δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, οι Φ.τ.Κ αναγκαστικά πραγματοποίησαν στροφή στις ανθρωπιστικές δραστηριότητές τους βοηθώντας με αναγκαία φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό μεμονωμένα άπορα άτομα, οικογένειες και ιδρύματα, αλλά και με την δημιουργία και την κατά το δυνατόν υποστήριξη 35 περίπου Ιδρυμάτων, Κοινωνικών Φαρμακείων η άλλων παρεμφερών Κοινωνικών δομών (Γηροκομεία, Κέντρα φιλοξενίας προσφύγων κ.λπ ) στην Αττική και άλλους Δήμους της χώρας.
Μία από τις κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, είναι κατ` αρχάς η μείωση αρκετού ανθρώπινου δυναμικού για παρουσία και εκπλήρωση των πολλαπλών υποχρεώσεων εντός και εκτός των Γραφείων της Οργάνωσης, λόγω της αναγκαστικής υπεραπασχόλησης λόγω των υποχρεωτικών επαγγελματικών δεσμεύσεων των νεώτερων κυρίως σε ηλικία μελών – φαρμακοποιών, αλλά και αντίστοιχα εργαζομένων εθελοντών άλλων επαγγελμάτων.
Μία εξίσου σημαντική δυσκολία, είναι η μείωση προσέλκυσης αναγκαίων οικονομικών πόρων από συνδρομές, δωρεές, χορηγίες για την υποστήριξη των προγραμμάτων μας λόγω της γενικότερης επικρατούσας οικονομικής δυσχέρειας και από πιθανούς δωρητές.
Τέλος, θα πρέπει να υποσημειωθεί και η περιορισμένη δημοσιότητα που υπάρχει στο σημαντικό διαχρονικό ανθρωπιστικό /κοινωνικό έργο των Φ.τ.Κ στην Ελλάδα (υποστήριξη ιδρυμάτων ΑΜΕΑ, προσφορά φαρμάκων σε Ιδρύματα και απόρους), η και για παλαιότερες καταστάσεις κρίσεων και καταστροφών στο εξωτερικό (πρ. Γιουγκοσλαβία, Τσουνάμι, Σεισμοί Τουρκία, Πακιστάν, Ινδία, βοήθεια στην λωρίδα της Γάζας κ.λπ), καθώς και για προγράμματα αναπτυξιακά η υγειονομικής βοήθειας στην Αφρικανική Ήπειρο (Μαλάουι, Ζάμπια, Τανζανία, Ν. Αφρική κ.α), λόγω της μη σημαντικής δυνατότητας πρόσβασης και προβολής μας από τα ΜΜΕ.

CSR in Greece: Ποιοί είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Οργάνωσής σας;

Σπύρος Σερεμίδης:
Η προσδοκώμενη βελτίωση της υφιστάμενης γενικότερης οικονομικής κατάστασης, ευελπιστούμε ότι θα προσφέρει αργότερα κάποια προσέλκυση νέων ενεργών εθελοντών- μελών (φαρμακοποιών η άλλων επαγγελμάτων) που είναι απαραίτητοι στην Οργάνωση, αλλά και πιθανή δυνατότητα επανάληψης προς υλοποίηση ανθρωπιστικών Αποστολών σε καταστάσεις κρίσεων η υποστήριξης διεθνών εκστρατειών καταπολέμησης νόσων και επιδημιών στο εξωτερικό, με πρωτόκολλα και συνεργασία με άλλους διεθνείς Φορείς Υγείας.
Συγχρόνως, για την βελτίωση της εικόνας της Οργάνωσης των Δ. Σχέσεων προετοιμάζεται να παρουσιαστεί σύντομα μία άμεσα νέα ενημερωμένη και βελτιωμένη μορφή του επίσημου πληροφοριακού website της Οργάνωσης μας (www.worldpharmacists.org), του αντίστοιχου facebook και σε άλλες επίσημες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Επίσης, επικρατεί η σκέψη να επεκταθεί η προώθηση του 12σέλιδου τριμηνιαίου περιοδικού των Φ.τ.Κ εκτός της τακτικής ταχυδρομικής αποστολής του σε μέλη, ορισμένα Υπουργεία ,επιστημονικούς και άλλους Φορείς, ΜΚΟ, Συνέδρια κ.λπ (σημερινό τιράζ περίπου 700-800 τεύχη) και ηλεκτρονικά, σε έναν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που επιθυμούν να το λαμβάνουν.
Επιπλέον, μία έντονη προσπάθεια πληρέστερης ενημέρωσης και άμεσων επαφών πρέπει να εκινήσει σύντομα για αναζήτηση οικονομικής υποστήριξης κάποιων προγραμμάτων μας προσφοράς φαρμάκων, πραγματοποίησης επιστημονικών Συνεδρίων αλλά και έκδοση αναγκαίων νέων ενημερωτικών εντύπων και Flyers των Φ.τ.Κ από Φαρμακευτικές εταιρίες η άλλους πιθανούς χορηγούς Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης.

CSR in Greece: Υπάρχει ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού, εθελοντών και με ποιούς τρόπους μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στις δράσεις σας;

Σπύρος Σερεμίδης:
Τονίστηκε και προηγουμένως, ότι ο αριθμός των δραστηριοποιημένων εθελοντών (φαρμακοποιών η άλλων επαγγελμάτων) που χρειάζονται για να καλύπτονται οι παντοειδείς ανάγκες της Οργάνωσης είναι μικρός, ενώ οι ανάγκες και υποχρεώσεις μεγάλες.
Οποιοσδήποτε επιθυμεί να προσφέρει εθελοντική εργασία μπορεί να συμπληρώσει την αντίστοιχη αίτηση που υπάρχει στη επίσημη ιστοσελίδα των «Φαρμακοποιών του Κόσμου «(www.worldpharmacists.com) και να την αποστείλει, είτε να επικοινωνήσει προσωπικά η τηλεφωνικά με την Γραμματεία της Οργάνωσης Χαλκοκονδύλη 1- Πλ. Κάνιγγος / 3ος όροφος Τηλ/ Φάξ 210- 3816720, email worldpharmacist@ath.forthnet.gr.
H εθελοντική βοήθεια μπορεί να προσφερθεί και εντός των Γραφείων των Φ.τ.Κ (Γραμματειακή υποστήριξη, μεταφράσεις, συμμετοχή σε Επιτροπές, έλεγχος / ταξινόμηση φαρμάκων κ.λπ), η εξωτερική βοήθεια (διεκπεραίωση επαφών, συμμετοχή υποστηρικτικών προγραμμάτων της Οργάνωσης, εκπροσώπηση σε προσκλήσεις/ εκδηλώσεις, κ.λπ)

CSR in Greece: Πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος και με ποιό τρόπο μπορεί να συνδράμει το έργο σας;

Σπύρος Σερεμίδης:
H υποστήριξη και συνεργασία με τους Φ.τ.Κ, μπορεί να υλοποιηθεί είτε με κατ` ευθείαν οικονομική βοήθεια, είτε με δωρεά υγειονομικού και άλλου υλικού, καθώς και με οικονομική συμμετοχή/ χορηγία για την έκδοση εντύπων η πραγματοποίηση Ημερίδας η Συνεδρίου υγειονομικού η κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Για επικοινωνία με την Οργάνωση:
Υψηλάντου 41 – Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210- 3816720/9623845, κιν. 6937-440959 / 6942-490412 / 6974-406646, Fax 210-9652386, email worldpharmacists@yahoo.com
worldpharmacist@ath.forthnet.grΓια οικονομική υποστήριξη / δωρεές προς τους Φ.τ.Κ , στους επίσημους λογαριασμούς της Οργάνωσης :
Αlpha Bank No 154- 00-2320-012696
Eurobank No 0026-0450-83-0200-143254
Πειραιώς Νο 5019-017-261283
Πιστωτικές κάρτες VISA και American Express