CSR in Greece

   

Capital Link Sustainability Hub  » News » Articles/Interviews » Companies
Please note this information is only in Greek.
      Articles/Interviews
 
 
Συνέντευξη της Διευθύντριας Εταιρικής Υπευθυνότητας Μύλοι Λούλη & Μουσείου Λούλη, κας Όλγας Μάνου, στην κυρία Όλγα Μπορνόζη, Πρόεδρο του “Capital Link CSR in Greece”
www.csringreece.gr - ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Η κυρία Όλγα Μάνου, Διευθύντριας Εταιρικής Υπευθυνότητας Μύλοι Λούλη & Μουσείου Λούλη, παρεχώρησε συνέντευξη στη Πρόεδρο του “Capital Link CSR in Greece”, του Κέντρου Τεχνογνωσίας ΕΚΕ, κυρία Όλγα Μπορνόζη.

Capital Link CSR in Greece: Πόσο σημαντική είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την εταιρία σας;

Όλγα Μάνου:
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σαν βάση της φιλοσοφίας της Μύλοι Λούλη και μέρος της καθημερινής της λειτουργίας, είναι πολύ σημαντική.

Η εταιρία μας σαν ενεργό μέλος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας για περισσότερο από 230 χρόνια έχει αναπτύξει μια παράδοση κοινωνικής δράσης και στήριξης της τοπικής κοινωνίας και αυτό ιστορικά καθιστά τη Υπευθυνότητα ως βασική αρχή της εταιρικής μας κουλτούρας.

Για περισσότερους από 2 αιώνες η Μύλοι Λούλη δηλώνει σεμνά και αποτελεσματικά παρούσα και συνεισφέρει στην οικονομία και την κοινωνία με τρόπο θετικό και μακροπρόθεσμο.

Από το 2013 στην προσπάθειά μας να εντάξουμε τις δράσεις μας σε ένα πιο δομημένο και στοχευμένο περιβάλλον, δημιουργήσαμε το τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Το αποτέλεσμα μας ικανοποίησε ιδιαίτερα καθώς από τον πρώτο χρόνο οργανωθήκαμε με στρατηγική και όραμα, τόσο στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων με συντονισμένες δράσεις όσο και στην καταγραφή τους, ενώ καθιερώσαμε και την έκδοση ετήσιων κοινωνικών απολογισμών.

Capital Link CSR in Greece: Ποια είναι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η εταιρία σας, από την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη στρατηγική της;

Όλγα Μάνου:
Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Με την εξωστρέφεια και την επικοινωνία με τους κοινωνικούς εταίρους μπορούν οι οργανισμοί να αντιληφθούν καλύτερα τις ανάγκες τους, ενδεχομένως να επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική τους και να εφαρμόσουν έτσι πιο στοχευμένες δράσεις που να ικανοποιούν ακριβώς αυτές τις ανάγκες και να καλύπτουν τα υπάρχοντα κενά.

Αυτό ισχυροποιεί την θέση της εταιρίας στην αγορά, βελτιώνει, ικανοποιεί και ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό, προσεγγίζει με σεβασμό την τοπική κοινωνία και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της.

Με λίγα λόγια η Μύλοι Λούλη μέσα από αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνει την σύνδεση της με το κοινωνικό και πολιτιστικό της έργο με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο και παράλληλα ενδυναμώνει την επικοινωνία της με το κοινό της.

Capital Link CSR in Greece: Ποιες δράσεις κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιεί η εταιρία σας;

Όλγα Μάνου:
Οι δράσεις μας εστιάζονται στους τέσσερις πυλώνες μας, τους ανθρώπους μας, την αγορά, το περιβάλλον και την κοινωνία και κατευθύνονται από το όραμά μας, να προσλαμβάνουν προστιθέμενη αξία από την δραστηριότητά μας όλοι οι συμμέτοχοι μας. Γύρω από αυτά λοιπόν έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική και εφαρμόζουμε πολλαπλές δράσεις που όλες αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας, στην περεταίρω προστασία του περιβάλλοντος, στην υποστήριξη της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας και στη μέριμνα των ανθρώπων μας με στόχο την ασφάλειά τους, την ικανοποίηση τους και την ανάπτυξη τους.

Ενδεικτικά θα σας αναφέρω κάποιες δράσεις μας.

Ένα πολύ σημαντικό έργο μας είναι η ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου Λούλη «από το σιτάρι στο ψωμί» που λειτουργεί από το 2013 με δωρεάν είσοδο και μεγάλη επισκεψιμότητα.

Επίσης η παροχή δωρεάν σεμιναρίων αρτοποίησης στους πελάτες μας αρτοποιούς που κάθε χρόνο αυξάνονται με επιτυχία και αποσκοπούν στον εμπλουτισμό των γνώσεων τους με στόχο την ισχυροποίηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

Εφαρμόζουμε πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας για τις προμήθειές μας.

Καθιερώσαμε την εβδομάδα Ε.Κ.Ε. και την τράπεζα αίματος για τους εργαζόμενους μας.

Η πιο πρόσφατη δράση μας είναι η ίδρυση και λειτουργία της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας, της πρώτης σχολής στη χώρα με στόχο την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την εξέλιξη και τη βελτίωση των επαγγελματιών στο χώρο των αλεύρων.

Capital Link CSR in Greece: Μιλήστε μας για το πρόσφατο πρόγραμμα διατροφής και το Μουσείο Λούλη.

Όλγα Μάνου:
Το 2013 λειτούργησε το Μουσείο Λούλη «από το σιτάρι στο ψωμί» με όραμα την διαφύλαξη της ιστορίας και της παράδοσης του κύκλου σιτάρι-αλεύρι-ψωμί αλλά και την ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής σαν τρόπος ζωής και στοιχείο πολιτισμού.

Στόχοι μας είναι:
•Η προσέγγιση της ιστορίας και της παράδοσης του πολιτισμού της διατροφής.
•Η ενημέρωση για τα οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής και της συμβολής της στην καλή υγεία των παιδιών, αλλά και στην καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας.
•Η ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο της σπατάλης και απώλειας τροφίμων (food waste), οι επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης.

Οι επισκέπτες μας, κυρίως μαθητές, συμμετέχουν στις δράσεις που έχουμε οργανώσει που είναι εκπαιδευτικές και βιωματικές. Προβάλουμε ντοκιμαντέρ για την ιστορία των δημητριακών και του ψωμιού, αλλά και τη σπουδαιότητά του στην πολιτιστική κληρονομιά, στα ήθη, έθιμα και στη θρησκεία και για τις παραδοσιακές πρακτικές της καλλιέργειας των σιτηρών, της άλεσης και της παρασκευής άρτου. Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν σε ζύμωμα και ψήσιμο ψωμιού σε ξυλόφουρνο έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με το σιτάρι και το αλεύρι, ενώ παρακολουθούν άλεση σε πετρόμυλο και με τον τρόπο αυτό έρχονται σε επαφή με τις παραδοσιακές τεχνικές. Η είσοδος είναι δωρεάν όπως και το εκπαιδευτικό υλικό που διανέμεται, ενώ υπάρχει πρόσβαση και για ΑΜΕΑ.

Το 2017 το μουσείο μας επεκτείνεται και αποκτά ξεχωριστό εκθεσιακό χώρο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποκλειστικά για τα θέματα της διατροφής και της σπατάλης τροφίμων.

Η συγκεκριμένη ενέργεια στοχεύει αποκλειστικά στην αφύπνιση των επισκεπτών, και κυρίως των μαθητών, γύρω από τα περιβαλλοντικά και διατροφικά θέματα.
Σε αυτόν το χώρο με τη χρήση εκπαιδευτικών βίντεο, infographics και άλλων φωτογραφικών διαδραστικών εργαλείων και παιχνιδιών θα επιτυγχάνεται βιωματική μάθηση σε όλα αυτά τα θέματα που σας προανέφερα.

Capital Link CSR in Greece: Υπάρχουν κάποιες ενέργειες που έχετε σχεδιάσει να εφαρμόσετε στο άμεσο μέλλον;

Όλγα Μάνου:
Από τη θέση της Διευθύντριας Εταιρικής Υπευθυνότητας καθημερινά συνεργάζομαι με όλα τα τμήματα της εταιρείας και ενημερώνομαι για όλες τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις σε όλους τους τομείς καθώς και για τις ανάγκες που ανακύπτουν.

Έτσι μέσα από τη συνεργασία μας προκύπτουν συνέχεια νέες ενέργειες και δράσεις που βάζουμε σε εφαρμογή. Αυτό είναι διαρκές και εξελίσσεται συνεχώς. Καθοδηγείται από το όραμα μας, συμβαδίζει με τη στρατηγική μας και αποσκοπεί στην εκπλήρωση των στόχων μας.
Έτσι ελπίζω ότι δεν θα σταματήσουμε ποτέ να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε θετικές ενέργειες.