CSR in Greece

   

Capital Link Sustainability Hub  » News » Articles/Interviews » Companies
Please note this information is only in Greek.
      Articles/Interviews
 
 
ΜΑΡΙΑ ΣΙΓΑΛΑ «Πετύχαμε μείωση 13% στις εκπομπές αερίων την τελευταία πενταετία»
ΚΟΣΜΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥΣ - TETRA PAK HELLAS
Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΑ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟ
kzakinthinos@pegasus.gr

Τι σημαίνει πρακτικά η πιστοποίηση του Συμβουλίου Διαχείρισης Δασών (Forest Stewardship Council ? FSC) που φέρουν περισσότερες από 20 δισ. συσκευασίες της Tetra Pak, οι οποίες πουλήθηκαν μέσα στο 2012;

Πράγματι, το 14% του συνόλου των χάρτινων συσκευασιών μας που πωλήθηκαν μέσα στο 2012 σε ολόκληρο τον κόσμο φέρει την πιστοποίησή του οργανισμού Forest Stewardship Council? - FSC? (Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών) που επιβεβαιώνει το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συγκεκριμένων συσκευασιών και τη λειτουργία της Tetra Pak με βάση τα υψηλότερα πρότυπα δασοκομίας σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο.

Πρακτικά, θα σας έλεγα ότι η συνεργασία της Tetra Pak παγκοσμίως με τον διεθνώς αναγνωρισμένο, ανεξάρτητο, μη κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικό οργανισμό FSC από το 2007, πιστοποιεί ότι οι χάρτινες συσκευασίες Tetra Pak παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από δάση πιστοποιημένα κατά FSC - δάση δηλαδή ελεγχόμενης καλλιέργειας στα οποία εφαρμόζονται πρακτικές αειφόρου διαχείρισης - και άλλες ελεγχόμενες πηγές. Η συνεργασία της Tetra Pak με τον οργανισμό επιβεβαιώνει επίσης τη συμβολή της εταιρείας συνολικά στην υπεύθυνη διαχείριση, προστασία και διατήρηση των δασών του πλανήτη μας.

Με απλά λόγια, διαθέτοντας χάρτινες συσκευασίες με πιστοποίηση κατά FSC?, η Tetra Pak προσφέρει τη δυνατότητα σε πελάτες και καταναλωτές σε ολοένα και περισσότερες χώρες στον κόσμο να υποστηρίξουν ενεργά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την υπεύθυνη δασοκομία.

Οι συσκευασίες της Tetra Pak συγκεντρώνουν και άλλες περιβαλλοντικές «επιδόσεις» καθώς το 75% των πρώτων υλών τους προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ οι χρησιμοποιημένες χάρτινες συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες. Πως μεταφράζεται σε περιβαλλοντικά οφέλη και εκπομπές ρύπων;

Εδώ και 60 χρόνια, στην Tetra Pak κάνουμε πράξη τη δέσμευση μας για βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία με γνώμονα το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έτσι, χρησιμοποιώντας ως κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή των συσκευασιών μας το χαρτί από ανανεώσιμες πηγές, φροντίζουμε ώστε τα δάση να αναπληρώνονται σταθερά προκειμένου να μην εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι του πλανήτη μας. Παράλληλα, οι χάρτινες συσκευασίες της Tetra Pak εξασφαλίζουν συνολικά χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου χάρη στο σχήμα, τη σύνθεση των υλικών, το μικρό τους βάρος, καθώς επίσης χάρη στο αποδοτικό σύστημα μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής τους.

Συγκεκριμένα, αναφορικά στις εκπομπές CO2 κατά την παραγωγική μας διαδικασία, από το 2005 έως το 2010 πετύχαμε μείωση κατά 13% σε απόλυτους όρους, υπερβαίνοντας έτσι το στόχο που είχαμε θέσει για μείωση σε ποσοστό 10%.

Ποιες οι δράσεις που αναπτύσσεται με τις τοπικές κοινωνίες, τους εταίρους και τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, προκειμένου το ποσοστό ανακύκλωσης των χάρτινων συσκευασιών να φτάσει στο 40% έως το 2020;

Στην Tetra Pak εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των καταναλωτών, με στόχο ο αριθμός των χάρτινων συσκευασιών μας που ανακυκλώνονται να αυξάνεται σταθερά.

Για το σκοπό αυτό, σε παγκόσμιο επίπεδο αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και υλοποιούμε προγράμματα, συχνά σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ενώ βασικό κομμάτι της επικοινωνιακής μας στρατηγικής διεθνώς αποτελεί η ενημέρωση και προτροπή των καταναλωτών να τοποθετούν τις χάρτινες συσκευασίες Tetra Pak στους κάδους ανακύκλωσης μετά τη χρήση τους.

Ποιες οι σημαντικότερες δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που έχετε υλοποιήσει έως σήμερα και ποια τα προγράμματα που σχεδιάζεται να αναπτύξετε στο εγγύς μέλλον;

Όπως σας ανέφερα και παραπάνω, στόχος μας στην Tetra Pak είναι να διασφαλίζουμε την αναπτυξιακή μας πορεία μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούμε παγκοσμίως σχεδιάζονται με βάση την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στις δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται και η ενημέρωση των πολιτών ? με έμφαση στη δημιουργική εκπαίδευση των παιδιών - σε θέματα που αφορούν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα στη χώρα μας, από το 2008 έως και τον περασμένο Δεκέμβριο υλοποιήσαμε, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξία της ανακύκλωσης. Παράλληλα, στηρίζουμε συστηματικά το έργο του WWF Hellas. Στο παρελθόν, παρείχαμε οικονομική υποστήριξη για τη διεξαγωγή σημαντικής επιστημονικής έκθεσης με τίτλο: «Πράσινα μέτρα: αξιολόγηση οφέλους / κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών (ΑΠΕ) και της εξοικονόμησης ενέργειας», ενώ πρόσφατα υποστηρίξαμε και πάλι την προσπάθεια της οργάνωσης για την ενδυνάμωση της δράσης των πολιτών για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας, δημιουργώντας σε συνεργασία μια διαδικτυακή, διαδραστική πλατφόρμα ενημέρωσης. Όσον αφορά στα πλάνα μας για το άμεσο μέλλον, παραμένοντας πιστοί στην περιβαλλοντική μας πολιτική, το προσεχές διάστημα πρόκειται να υλοποιήσουμε πρόγραμμα ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τον οργανισμό FSC και την πιστοποίηση που πρόσφατα έλαβε η Tetra Pak Hellas.