CSR in Greece

   

Capital Link Sustainability Hub  » News » Articles/Interviews » Companies
Please note this information is only in Greek.
      Articles/Interviews
 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ της κας Αγγελικής Παπαντωνίου, Διευθύντριας Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone, στην Πρόεδρο του “CSR in Greece”, κα Όλγα Μπορνόζη
www.csringreece.gr - VODAFONE ΕΛΛΑΣ
Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013

Η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone κυρία Αγγελική Παπαντωνίου, πα-ρεχώρησε συνέντευξη στη Πρόεδρο του “CSR in Greece” , του Κέντρου Τεχνογνωσίας ΕΚΕ, κυρία Όλγα Μπορνόζη.

CSR in Greece:
Η VODAFONE ανήκει στο κομμάτι των Ελληνικών Εταιριών που έχουν θέσει ψηλά τον πήχη όσον αφορά τις δράσεις της στο κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης και εκδίδει απολογισμό εταιρικής υπευθυνότητας από το 2002. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η ΕΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της εταιρίας;

Αγγελική Παπαντωνίου: Η Εταιρική Υπευθυνότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της Vodafone, από την έναρξη της λειτουργίας μας, καθώς εντάσσεται στις Επιχειρηματικές Αρχές, στη Στρατηγική και στη Διακυβέρνηση της εταιρείας.

Όπως αναφέρατε και εσείς, από το 2002, δηλαδή την τελευταία δεκαετία, εκδίδουμε ανελλιπώς τον ετήσιο Απολογισμό παρουσιάζοντας το συστηματικό μας έργο σε αυτόν τον τομέα.

Σημασία για όλους εμάς στη Vodafone είναι να επικεντρώνουμε τη δραστηριότητα μας στη λειτουργία μας, να τη βελτιώνουμε συνεχώς, καθώς και να ανταποκρινόμαστε στις πραγματικές ανάγκες τις κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναπτύξει στρατηγικούς πυλώνες δράσης, που εξασφαλίζουν ότι συνεχίζουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα, κάνουμε αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, ενέργειας και υλικών, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε πιο συστηματικά την τεχνολογία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας, σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Παράλληλα στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία καλύπτοντας ανάγκες οι οποίες έχουν ενταθεί ως αποτέλεσμα της σημερινής δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, εφαρμόζοντας πολυετή και συστηματικά προγράμματα σε συνεργασία με έγκριτους φορείς και ιδρύματα..

CSR in Greece: Ένας σημαντικός τομέας της στρατηγικής ΕΚΕ της εταιρίας είναι το Περιβάλλον. Θα μας μιλήσετε για αυτό; Πώς αντισταθμίζει μία εταιρία κινητής τηλεφωνίας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα;

Αγγελική Παπαντωνίου:
Η στρατηγική που εφαρμόζουμε για το περιβάλλον επικεντρώνεται στον τομέα της Περιβαλλοντικής Αποδοτικότητας με στόχο να παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στους πελάτες μας, καταναλώνοντας όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους. Τα τελευταία 15 χρόνια εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, επενδύουμε συστηματικά στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό μας δίκτυο και τα κτίρια γραφείων μας, καθώς και στον τομέα της ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό μας δίκτυο και τα κτίρια γραφείων, την περίοδο 2010-2011 απετράπη η εκπομπή άνω των 41.000 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι καινοτόμες πρωτοβουλίες της Vodafone Ελλάδας για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της λειτουργίας μας έχουν υιοθετηθεί ευρύτερα από τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου διεθνώς.

Παράλληλα, στον τομέα της ανακύκλωσης έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε 9 προγράμματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ, μπαταριών μολύβδου που χρησιμοποιούνται στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της εταιρείας, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και toners εκτυπωτών.

Ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω στο πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ που υλοποιούμε τα τελευταία 10 χρόνια και δεν αφορά μόνο στην εταιρεία μας αλλά και την προσπάθειά μας να δώσουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας αλλά και γενικά σε όλους τους φίλους του περιβάλλοντος σε όλη την Ελλάδα να ανακυκλώσουν. Μόνο στην περίοδο 2010-2011 προωθήθηκαν για ανακύκλωση περισσότερα από 43.000 προϊόντα κινητής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, δηλαδή να ενημερώσουμε το κοινό για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης των παλαιών κινητών τηλεφώνων και των αξεσουάρ τους, ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συνεργασία μας με το ΣΚΑΙ. Η ανταπόκριση του κόσμου σε όλη την Ελλάδα ήταν τεράστια, καθώς συγκεντρώσαμε περισσότερα από 77.000 προϊόντα κινητής επικοινωνίας.

CSR in Greece: Γνωρίζουμε ότι η VODAFONE κάνει πολλαπλές δράσεις με σκοπό τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κοινωνίας μας. Θέλετε να μας μιλήσετε για τα προγράμματα που τρέχουν στη παρούσα φάση;

Αγγελική Παπαντωνίου:
Στη Vodafone σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένα προγράμματα με μετρήσιμα, ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα με βάθος χρόνου -τουλάχιστο τριετίας- και στα οποία συμβάλλουν όλες οι διευθύνσεις της εταιρείας. Ο βασικός άξονας στον οποίο κινούμαστε είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας, ενώ παράλληλα στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία καλύπτοντας ανάγκες, μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα που επικεντρώνονται στο παιδί.

Αξιοποιούμε την τεχνολογία της κινητής επικοινωνίας στον τομέα της υγείας, αλλά και της εκπαίδευσης, μέσα από τα προγράμματα «Τηλεϊατρικής» και «click... στην Ιστορία», αντίστοιχα. Με το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, που λειτουργεί τα τελευταία 7 χρόνια, παρέχουμε υψηλού επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο διαμονής τους. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του προγράμματος μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012, είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 9.600 εξετάσεις. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 30 περιοχές σε όλη την Ελλάδα από τη Γαύδο έως τον Έβρο, συμπεριλαμβανομένων 20 ηπειρωτικών και 10 νησιωτικών περιοχών με στόχο να επεκταθεί σε ακόμα περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Ενώ με το πρόγραμμα «click… στην Ιστορία» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, προσπαθούμε να εξοικειώσουμε τους έφηβους μαθητές με την ερευνητική διαδικασία της ιστορίας, τη ζωντανή μνήμη και τον πολιτισμό της πόλης τους μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας. Στο link http://local.e-history.gr/ μπορείτε να δείτε εργασίες μαθητών από όλη την Ελλάδα που στηρίχτηκαν στη χρήση Smartphones και περιλαμβάνουν φωτογραφικό υλικό και videos.

Παράλληλα, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες που έχει δημιουργήσει η σημερινή οικονομική συγκυρία με προγράμματα που, στηρίζουν την οικογένεια όπως είναι η Κινητή Παιδιατρική Μονάδα σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου. Μετά από 10 χρόνια και την περίθαλψη 48.000 παιδιών σε 30 νησιά και 45 Νομούς της Ελλάδας, φέτος αποφασίσαμε να φέρουμε την Κινητή Παιδιατρική Μονάδα στα αστικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης όπου οι γιατροί μπορούν να εξετάζουν και να εμβολιάζουν ανασφάλιστα παιδιά. Στις 5 πρώτες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης τα παιδιά που εξετάστηκαν και εμβολιάστηκαν έφτασαν τα 1042.

CSR in Greece: Με βάση την εμπειρία σας θεωρείτε πως η ΕΚΕ αποτελεί τελικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μία σύγχρονη επιχείρηση; Πως αποδεικνύεται αυτό στη δική σας περίπτωση;

Αγγελική Παπαντωνίου:
Η επιλογή μιας εταιρείας να επενδύσει στην Εταιρική Υπευθυνότητα είναι στρατηγική και αφορά σε απόφαση που διαπερνάει όλες τις δομές της επιχείρησης. Με άλλα λόγια γίνεται μέρος του DNA της επιχείρησης. Σίγουρα δεν είναι κάτι απλό και ούτε χτίζεται από τη μία μέρα στην άλλη, ωστόσο τα οφέλη από μια τέτοια απόφαση είναι σημαντικά.

Κάθε εταιρεία που επενδύει προς αυτή την κατεύθυνση, αποκτά πιο ολοκληρωμένη γνώση της λειτουργίας της, αναγνωρίζει έγκαιρα τους κινδύνους, αλλά και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της και μπορεί να προχωρήσει στα κατάλληλα για αυτή προγράμματα, τα οποία θα πρέπει να είναι συστηματικά, δομημένα και με μετρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα.

Με τα χρόνια και την ωριμότητα του προγράμματος, εξελίσσονται και οι δυνατότητες της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας στη οποία λειτουργεί και να μπορεί να μιλάει όχι μόνο για Εταιρική Υπευθυνότητα αλλά και για Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ένα παράδειγμα που διαπνέεται από τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας; είναι η στήριξη που παρέχουμε στους πελάτες μας να ελέγχουν τα έξοδα της επικοινωνίας τους. Με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε έμπρακτα τη δυνατότητα στους συνδρομητές μας να έχουν τον απόλυτο έλεγχο στα έξοδά τους, μέσα από την υπηρεσία Vodafone Έλεγχος Κόστους που τους ενημερώνει δωρεάν με sms μόλις φθάσουν στο 80% του προγράμματος χρήσης τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των πελατών μας από ανεπιθύμητες δαπάνες και έξοδα. Στην κατεύθυνση αυτή, παρουσιάσαμε και την υπηρεσία Vodafone Έλεγχος Χρήσης και την εφαρμογή My Vodafone, που δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές smartphones να δουν ανά πάσα στιγμή, από τη συσκευή τους, την τρέχουσα χρήση και τα υπόλοιπα του πακέτου τους όπως ομιλία, SMS και mobile internet.

CSR in Greece: Εν μέσω της ιδιαίτερα δύσκολης και πρωτόγνωρης οικονομικής κατάστασης που βιώνουμε, πόσο δύσκολη θεωρείτε τη τήρηση των δεσμεύσεων και των στόχων της VODAFONE σε ότι αφορά τη στρατηγική της στην ΕΚΕ;

Αγγελική Παπαντωνίου:
Όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, η Εταιρική Υπευθυνότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της Vodafone από την έναρξη της λειτουργίας μας. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή του πολύπλευρου προγράμματος συνεχίζεται με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς. Οι τρέχουσες κοινωνικοοικομικές συνθήκες μας επηρεάζουν από την άποψη ότι αναδεικνύουν τομείς στους οποίους μπορούμε να συμβάλουμε μέσα από την τεχνολογία μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως για παράδειγμα έγινε με την εφαρμογή Vodafone Explore Greece.

Σε διάστημα 2 μηνών μόνο, δημιουργήσαμε την εφαρμογή (app) για smartphones “Vodafone Explore Greece” που σχεδιάστηκε με στόχο να προβάλλουμε και να προωθήσουμε τον πολιτισμό, την ιστορία και το περιβάλλον της Ελλάδας, ώστε να ενισχύσουμε την εικόνα της Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό κυρίως σε χώρες του εξωτερικού. Η εφαρμογή ήδη προωθείται στη διεθνή συνδρομητική βάση του Ομίλου Vodafone στην Ευρώπη προσεγγίζοντας σε ένα αρχικό στάδιο 90 εκατομμύρια συνδρομητές. Με τον τρόπο αυτό, θέλουμε και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις να στηρίξουμε έμπρακτα την εγχώρια οικονομία, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες που βασίζονται στον τουρισμό.