CSR in Greece

   

Capital Link Sustainability Hub  » News » Articles/Interviews » Companies
Please note this information is only in Greek.
      Articles/Interviews
 
 
Οκτώ περιβαλλοντικές «καμπάνες» χτυπούν για την Ελλάδα
Κασσιανού Τζέλη -
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Του Κασσιανού Τζέλη
ktzelis@pegasus.gr
Ένα βήμα πριν από την επιβολή οκτώ βαρύτατων ευρωπαϊκών προστίμων ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ για θέματα προστασίας περιβάλλοντος βρίσκεται η χώρα, για υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια χωρίς ωστόσο να υπάρξει σημαντική πρόοδος σε επίπεδο συμμόρφωσης από την ελληνική πλευρά.
Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και η χρόνια κωλυσιεργία της κεντρικής διοίκησης άλλα και της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν μετατρέψει σε δυσεπίλυτο πρόβλημα τα αυτονόητα όπως είναι το κλείσιμο των παράνομων χωματερών ή το κλείσιμο των βόθρων και η δημιουργία σύγχρονων βιολογικών καθαρισμών.
Το αποτέλεσμα είναι να έχουν συσσωρευτεί οκτώ αποφάσεις προς συμμόρφωση που χρονίζουν και πλέον οι προθεσμίες λήγουν με τις ευρωπαϊκές «καμπάνες να κρέμονται» πάνω από τη χώρα και ουσιαστικά να απειλούν τις τσέπες των ίδιων των πολιτών αφού σύμφωνα με την νομοθεσία, τα πρόστιμα αυτά θα πληρωθούν από τους δεσμευμένους πόρους που έχουν ως προορισμό την τοπική αυτοδιοίκηση.
Να σημειωθεί ότι η χώρα μας κατέχει ήδη το ρεκόρ του μεγαλύτερου προστίμου στην ΕΕ, αυτό για την χωματερή του Κουρουπητού. Στο υπουργείο Περιβάλλοντος γνωρίζουν ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα χρονικό περιθώριο και για αυτόν τον λόγο αναμένεται να προχωρήσουν σε χωροθέτηση βιολογικών καθαρισμών στην Αττική με πολιτική απόφαση, «προσπερνώντας» έτσι τις αντιρρήσεις των Δήμων ενώ σε άλλο επίπεδο, δίνεται μάχη για να κλείσουν και να αποκατασταθούν άμεσα οι εναπομείναντες χωματερές της χώρας.Συγκεκριμένα, τα οκτώ πρόστιμα που απειλούν άμεσα την Ελλάδα, αφορούν τα εξής θέματα:
Χωματερές: Η χώρα μας μετράει αλλεπάλληλες παρατάσεις για να συμμορφωθεί, ωστόσο οκτώ χρόνια μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πέντε μετά την λήξη της πρώτης παράτασης, παραμένουν ακόμη τουλάχιστον 78 ενεργές χωματερές που είτε συνεχίζουν να δέχονται σκουπίδια είτε δεν έχουν αποκατασταθεί. Η χώρα μας απειλείται με ημερήσιο πρόστιμο 71.100 ευρώ για κάθε χωματερή που μένει ανοιχτή και για όσο χρονικό διάστημα συμβαίνει αυτό.
Βιολογικοί καθαρισμοί: Αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 91/271 για τη διαχείριση αστικών αποβλήτων. Η διαδικασία για την συμμόρφωση της χώρας έχει ξεκινήσει από το 2001 παρόλα αυτά ακόμα και σήμερα στην μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας και συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική (Σπάτα-Αρτέμιδα και Ραφήνα-Πικέρμι), υπάρχουν έργα που ούτε καν έχουν χωροθετηθεί ενώ την ίδια στιγμή η χώρα κινδυνεύει να χάσει και τα δεσμευμένα κοινοτικά κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Το πρόστιμο εκτιμάται ότι μπορεί να κυμαίνεται από 35.000 ευρώ έως 70.000 ευρώ την ημέρα.
Λίμνη Κορώνεια: Το περιβαλλοντικό έγκλημα της βόρειας Ελλάδας. Μια λίμνη που εξαφανίστηκε ενώ ο υδροφόρος ορίζοντας έχει στεγνώνει από τις γεωτρήσεις. Η χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί και απομένει η επίσημη κοινοποίηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αναμένεται να είναι 100.000 ευρώ την ημέρα. Γίνεται προσπάθεια να ξεκινήσουν κάποια έργα που ίσως «πείσουν» την Ε.Ε. να δώσει μια μικρή παράταση.
Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο: Πρόκειται για εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από το 2004, λόγω έλλειψης συστήματος συλλογής και κατάλληλης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων της περιοχής. H υλοποίηση των έργων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς εκκρεμεί η κατασκευή του δικτύου των δήμων και η σύνδεση με τα κτήρια.
Επικίνδυνα απόβλητα: Η έναρξη της διαδικασίας επί παραβάσει χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2003. Η Ελλάδα έχει παραβιάσει έξι οδηγίες σχετικά με τα επικίνδυνα απόβλητα. Πάνω από 600.000 επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται ετησίως δεν έχουν σύγχρονο χώρο για να επεξεργαστούν με την πλειονότητα να θάβεται, απειλώντας άμεσα τη δημόσια υγεία ή να γίνεται ακόμα και αντικείμενο παράνομης εμπορίας για την χρήση τους ως καύσιμη ύλη.
Ζώνες Ειδικής Προστασίας: Η Ελλάδα έχει ανεπαρκή προστασία ελλείψει θεσμικού πλαισίου των ειδικών αυτών ζωνών που οφείλουμε να κάνουμε βάσει δυο κοινοτικών οδηγιών.
Βιομηχανική ρύπανση: Η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει την οδηγία 2008/1 για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από βιομηχανικές δραστηριότητες η οποία απαιτεί πιο αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας. Η απόφαση εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 και η διαδικασία ξεκίνησε τον Μάιο του 2008.
Λεκάνες απορροής: Η χώρας δεν έχει καταρτίσει ούτε αποστείλει σχέδιο διαχείρισης εθνικών και διεθνών λεκανών απορροής ποταμών βάσει της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά. Η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από τον Απρίλιο του 2012 και αναμένεται η κοινοποίηση της απόφασης κι η επιβολή προστίμου. Γίνεται προσπάθεια τώρα να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες προκειμένου η χώρα να γλιτώσει την καμπάνα. Ακόμη όμως εκκρεμεί η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για πολλές περιοχές.