CSR in Greece

   

Capital Link Sustainability Hub  » News » Articles/Interviews » Companies
Please note this information is only in Greek.
      Articles/Interviews
 
 
Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στόχος του 73% των επιχειρήσεων διεθνώς
ΚΟΣΜΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ -
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Του Κοσμά Ζακυνθινού
kzakinthinos@pegasus.gr

Αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και «πράσινα» κτήρια διεθνώς, καταγράφει η νέα έρευνα Energy Efficiency Indicator 2013 που εκπόνησε η Johnson Controls, κάνοντας λόγο για «ταχύτητες» 116% στο διάστημα της τελευταίας τριετίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όπου αναλύονται στοιχεία 3.000 φορέων λήψης αποφάσεων σε 10 χώρες παγκοσμίως, το 73% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι έχουν θέσει στόχους μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης έναντι 58% πριν από δύο χρόνια. Ενώ, μεταξύ των οργανισμών που δημοσιοποίησαν τους στόχους τους, το 72% σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, με το 33% να αναζητεί πρόσθετη χρηματοδότηση για την επίτευξη των στόχων του. Ταυτόχρονα, οι οργανισμοί που δημοσιοποίησαν τους ενεργειακούς τους στόχους εφάρμοσαν 50% περισσότερα μέτρα από εκείνες που δεν το έκαναν, ενώ είναι 2,7 φορές πιθανότερο να αυξήσουν τις επενδύσεις τους.

«Η διαφάνεια ενισχύει τη δράση σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, ωστόσο πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια» λέει ο Ντέιβ Μάγιερς, πρόεδρος της Johnson Controls Building Efficiency. Ως σημαντικότερο εμπόδιο κατονομάζει τη δυσκολία εύρεσης επενδυτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, αλλά και την έλλειψη πολιτικών κινήτρων μαζί με την ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως φορολογικά κίνητρα, ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και εκπτώσεις.

Η έρευνα εντοπίζει επίσης σημαντικό ενδιαφέρον στα πράσινα κτήρια και στα κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης εκ μέρους των οργανισμών. Συγκεκριμένα, το 33% εμφανίζεται διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερα για ένα πράσινο κτήριο, ενώ το 66% επιθυμούν να εφαρμόσουν πράσινες πολιτικές στα κτήριά τους. Όπως αναφέρει η έρευνα, υπάρχει μεγάλη ποικιλίας στις εθνικές προτεραιότητες άσκησης της «πράσινης» πολιτικής, με το 36% του δείγματος στις ΗΠΑ και τον Καναδά, το 30% της Αυστραλίας και το 26% στη Σιγκαπούρη, να δίδει μεγάλη βαρύτητα στις φορολογικές ελαφρύνσεις και τη παροχή κινήτρων. Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόθεση της Κίνας να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων κατά 19%, ενώ στην Ινδία και τη Βραζιλία το ποσοστό ανέρχεται σε 16% και 15% αντίστοιχα. Ωστόσο, καθοριστικός παράγοντας για την προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί η δημοσιονομική αβεβαιότητα. Σύμφωνα με το δείγμα, το 41% των ερωτηθέντων στις ΗΠΑ δηλώνει μειωμένες επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, λόγω αβεβαιότητας στις δράσεις φορολογικών μεταρρυθμίσεων.

Διαχείριση ακινήτων
Η τελευταία δεκαετία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και στην απόδοση των δομικών συστημάτων. Η «σύγκλιση» της τεχνολογίας, των πληροφοριών και της ανάλυσης «δεδομένων» των κτιρίων διαμορφώνει μια σειρά σημαντικών τάσεων στη διαχείριση ενέργειας. Το 2007, στην πρώτη έρευνα Energy Efficiency Indicator, οπότε και άρχισε η αποτύπωση της συχνότητας καταγραφής της ενεργειακής αποδοτικότητας, το 88% των ερωτηθέντων πραγματοποιούσε μηνιαία ανάλυση δεδομένων, ενώ μόλις το 9% σε εβδομαδιαία βάση. Το 2010, η συχνότητα άρχισε να έχει ανοδικές τάσεις, καθώς το 73% δήλωναν ότι καταγράφουν τα στοιχεία κάθε μήνα και το 21% σε εβδομαδιαία βάση.

Ενεργειακή... ευρωπαϊκή απόδοση
Οσον αφορά τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και σύμφωνα με την οδηγία, από 31ης Δεκεμβρίου 2020, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018. Όπως προβλέπει η διάταξη, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υιοθετήσουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, μεθοδολογία υπολογισμού τής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, η οποία να λαμβάνει υπόψη ορισμένους παράγοντες, όπως τα θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (θερμοχωρητικότητα, μόνωση, κ.λπ.), την εγκατάσταση θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού, τις εγκαταστάσεις κλιματισμού, την ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού και τις κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου.

Ταυτόχρονα, λαμβάνεται υπόψη η θετική επίδραση άλλων παραγόντων, όπως τοπικές συνθήκες έκθεσης στον ήλιο, φυσικός φωτισμός, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμπαραγωγή, και συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου.

Τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις αυτές, και, πριν αρχίσει η κατασκευή τους, πρέπει να έχει μελετηθεί η σκοπιμότητα εγκατάστασης συστημάτων εφοδιασμού με ανανεώσιμη ενέργεια, αντλιών θερμότητας, συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, και συστημάτων συμπαραγωγής. Τα δομικά στοιχεία του κτιρίου που αποτελούν τμήμα του κελύφους του κτιρίου και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση του κελύφους αυτού (για παράδειγμα, τα πλαίσια των παραθύρων) πρέπει επίσης να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όταν αντικαθίστανται ή τοποθετούνται εκ των υστέρων, για να επιτευχθούν τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα.

Πιστοποιητικά
Τα κράτη-μέλη πρέπει να θεσπίσουν σύστημα πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Αυτό το πιστοποιητικό περιλαμβάνει πληροφορίες για την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων καθώς και συστάσεις για βελτιώσεις από πλευράς κόστους. Όταν ένα κτίριο ή μία κτιριακή μονάδα διατίθεται προς πώληση ή προς εκμίσθωση, ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης πρέπει να δηλώνεται σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις.

Κατά την κατασκευή, πώληση ή ενοικίαση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, το πιστοποιητικό αυτό επιδεικνύεται στον υποψήφιο νέο ενοικιαστή ή αγοραστή και παραδίδεται στον αγοραστή ή νέο ενοικιαστή.

Για κτίρια των οποίων συνολική επιφάνεια πάνω από 500 m² χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή, και για κτίρια τα οποία δέχονται συχνά επισκέψεις από το κοινό και των οποίων η συνολική επιφάνεια είναι πάνω από 500 m², το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αναρτάται σε περίοπτη για το κοινό θέση (το κατώτατο αυτό όριο θα μειωθεί σε 250 m² στις 9 Ιουλίου 2015).

“H”